Powrót do KPN Rejon Działania Mielec

KPN Przegląd Mielecko-Kolbuszowski

wróć do treści biogramów: A. Krawca, R. Skóry, P. Przybyło oraz Historii KPN RD Mielec, treść z roku: 1989, 1990,