Pobierz

Teksty jednolite ustaw:

 • Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 – o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (stan prawny 16-12-2016, ujednolicony przez kancelarię Sejmu RP).
 • Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 – o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (stan prawny 30-01-2015, ujednolicony przez kancelarię Sejmu RP; ważne dla studentów, osób niepełnosprawnych, dzieci, emerytów).
 • Dz.U. z 2002 r. Nr 179, poz. 1495 – w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (stan prawny 21-09-2015).
 • Dz. U. z 2009 r. Nr 153 poz. 1227 – o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (stan prawny 7-07-2017, ujednolicony przez kancelarię Sejmu RP).
 • Dz.U. z 2006 r. Nr 96 poz. 674 – Karta Nauczyciela  (stan prawny 22-06-2017, ujednolicony przez kancelarię Sejmu RP).
 • Dz.U. z 2016 r. poz. 195 z 17 lutego 2016 – o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
 • Dz.U. z 2016 poz 380 z 17 lutego 2016 – Kodeks cywilny (stan prawny 2-03-2017, ujednolicony przez kancelarię Sejmu RP).
 • Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015 – patrz tutaj oraz tutaj. Moja wybrana organizacja jest tutaj.

Mapy geodezyjne:

 • Mapa miasta Mielec w Galicji w obwodzie tarnowskim rok 1887 (1850) – patrz tutaj (plik pdf 32MB) oraz oryginalne skany w AP Przemyśl – patrz tutaj.
Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter