Category: Genealogia

Lis 12 2017

Indeksy chrztów, małżeństw, zgonów

Trwa spisywanie indeksu chrztów i małżeństw w Mielcu lata 1785-1915. Do 1930 była parafia św. Mateusza, która obejmowała: miasto Mielec, Wojsław ze Smoczką, Cyrankę, Biesiadkę, Rzędzianowice, Trzcianę i Złotniki. Z chwilą utworzenia nowych parafii w Mielcu i okolicach – księgi metrykalne zostały do nich odpowiednio rozdysponowane. Indeks chrztów parafii św. Mateusza – Stary Mielec 1785-1915 …

Kontynuuj czytanie

Lut 18 2016

Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie

Krakowska Loża Historii Współczesnej IPN, Kraków 17 lutego 2016 – prof. Adam Redzik (UW), dr Paweł Naleźniak (IPN), ks. prof. Józef Olszański – w temacie „Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie – korzenie polskości”.

Maj 13 2015

Drzewo Genealogiczne Rodziny Nowaczyńskich

Przodkowie Nowaczyńskich pieczętowali się herbem „Przyjaciel”, który wyobraża „serce ludzkie na misie z lewego boku z góry na dół strzałą przeszyte w polu błękitnym, a na hełmie pięć piór strusich”. Powstanie herbu datuje się na 1164 rok. Henryk książę Sandomierski poległ na placu w czasie wojny z pogańskimi Prusami. Mirosław kawaler Polski do ostatnich sił …

Kontynuuj czytanie

Maj 09 2015

Drzewo Genealogiczne Rodziny Podolskich

Podolscy nazwisko spotykane w Polsce przynajmniej od XVI wieku. Pochodzi od miejscowości Podole. Według znanych herbarzy Podolscy herbu Nałęcz należeli do bardzo licznych w Polsce rodzin szlacheckich. Herbarz Niesieckiego wymienia tych członków rodziny, którzy w XVII i XVIII wieku doszli do znaczniejszych stanowisk w służbie cywilnej, w wojsku i w stanie duchownym. Zapisy z lat …

Kontynuuj czytanie