Powrót do Biogramy

Sokólski Ryszard

Od 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”. Współzałożyciel NSZZ „Solidarność” w Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mielcu, jej wiceprzewodniczący. Dnia 15 maja 1982 r. aresztowany pod zarzutem organizowania strajku w MSM w Mielcu. Został oskarżony o to, że w dniach 11 i 13 maja 1982 r. w Mielcu, jako przewodniczący Zarządu Zakładowego Związku Zawodowego „Solidarność”, którego działalność została zawieszona, nie odstąpił od udziału w takiej działalności podejmując rozmowy z pracownikami Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na temat uczestnictwa w akcji protestacyjnej, ogłoszonej przez ten Związek, a ponadto w dniu 13 maja 1982 r. na terenie tego zakładu założył opaskę biało-czerwoną i znaczek ‚Solidarności”. Jako podstawę prawną podano art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29 poz. 154). Oskarżającymi prokuratorami byli: Józef Konieczka, J. Rachel, E. Żyrkowski z Prokuratury Rejonowej w Mielcu. Sąd Wojewódzki w Rzeszowie Wydział II Karny 7 czerwca 1982 r. utrzymał w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w Mielcu z 27 maja 1982 r. uchylające wobec podejrzanego areszt tymczasowy i jako inny środek zapobiegawczy zastosował obowiązek meldowania się podejrzanego w Komendzie Miejskiej MO w Mielcu raz dziennie (Sygnatura IPN Rz 052/857 i akt śledczych 7807/III). Jego sprawę umieszczono na specjalnej stronie IPN – „Elektroniczny inwentarz archiwalny akt spraw karnych z okresu stanu wojennego” – 13grudnia81 oraz w BIP IPN.

Od 13 grudnia 1981 r. działacz podziemnej NSZZ „Solidarność”, od 1988 r. członek podziemnej Tymczasowej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Mielcu. Od 1990 r. członek Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. W okresie od 24 września 1989 r. do 13 kwietnia 1990 r. przewodniczący NSZZ „Solidarność” w MSM w Mielcu. W sierpniu 1983 r. uczestniczył (wraz z Józefem Malczyńskim, Ryszardem Skórą i Wilhelmem Dudkiem ps. solidarnościowy „Jarek” i jak się okazało w 2004 r. także t.w. SB ps. „Drozd”), przy układaniu kwietnego krzyża przed kościołem MBNP w Mielcu. Krzyż ten „tajemniczo” zniknął przed nawiedzeniem Mielca przez Jasnogórski Obraz. W lutym 1985 r. był w delegacji z Mielca (wspólnie z Janem Szymańskim, Stanisławem Padykułą, Wiesławą Podlaską, Ryszardem Skórą, Urszulą Gruszecką, Wilhelmem Dudkiem) na spotkaniu z reprezentantem Regionu Mazowsze „Solidarność” Sewerynem Jaworskim (patrz na książkę Ryszarda Skóry „Esbeckie Świadectwa” str. 44). Publikowane były pod pseudonimem jego teksty w „Ziemi Mieleckiej” drukowanej przez Stanisława Kalitę z Trzciany (i rozprowadzał ją) oraz uczestniczył w rozprowadzaniu ulotek i na okoliczność bojkotu wyborów do Sejmu wyznaczonych na 13 października 1985 r. (za książką Michała Stręka „Świadectwo Sprzeciwu i Oporu 1981-1989”, strona 87 i 126). W latach 1986-1990 aktywnie działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy. Współorganizator i aktywny uczestnik (w lecie 1990 r.) ośmiodniowego strajku okupacyjnego w MSM w Mielcu.

Współorganizował mielecką strukturę KPN 20 maja 1989 r. (patrz na historię KPN RD Mielec i dokumenty), wspólnie z Ryszardem Skórą, Adamem Krawcem i Marią Krawiec (rodzeństwo z Wadowic Górnych), Anną Matuła, Markiem Koczanowskim, Piotrem Przybyło oraz przedstawicielem władz KPN (Kierownictwo Akcji Bieżącej Kraków) Krzysztofem Styczyńskim – składali przed nim przysięgę. W KPN od 20 maja 1989 r. – wprowadzający Krzysztof Styczyński. W okresie od 24 września 1989 r. do 13 kwietnia 1990 r. członek kierownictwa KPN RD Mielec (składa rezygnację motywując to przyczynami osobistymi). Decyzją kierownictwa KPN RD Mielec z 31 maja 1990 r. udzielono mu upomnienia i zawieszenia w prawach członka na 3 miesiące, z powodu: całkowitego braku zainteresowania podczas akcji wyborczej do samorządu, nie informowania kierownictwa o rozmowach bez upoważnienia z innymi Okręgami KPN, braku subordynacji, zaangażowania, samokrytyki w stosunku do samego siebie. Swoistym kuriozum decyzyjności był wniosek z 11 września gdzie wnioskowano o usunięcie z KPN samego Ryszarda Skóry, podpisany przez Ryszarda Skórę. Tę decyzję wysłano (zapewne pomyłkowo) do Ryszarda Sokólskiego. Ten z kolei sparafrazował to pismem z 10 października 1990 r. i bardzo celnym wierszem: …”Gdy szukasz nieprzyjaciół, twoich nieprzyjaciół. To szukasz tylko ostrza, żebyś w ranę zaciął. I nie jesteś z Miłości ogólnego Ducha. Lecz z ducha-partii, który co pochlebne słucha. Szukaj swoich przyjaciół, dla innych miej męstwo. Miłość nie bitwą żyje, życiem jej zwycięstwo„…. Przywrócono mu członkostwo w KPN 17 lutego 1992 r., za aktywną działalność w kampaniach wyborczych na rzecz Leszka Moczulskiego i posłów KPN. Podjęte wcześniej decyzje względem niego uznano za nieważne i niebyłe. Decyzją z 11 czerwca 1992 r. Kierownika RD KPN Mielec, powołano Ryszarda Sokólskiego do Kierownictwa Akcji Bieżącej Rejonu Działania KPN Mielec z funkcją zastępcy Kierownika RD. Na Zjeździe KPN w Mielcu 28 maja 1993 r. został wybrany Kierownikiem KPN RD Mielec (od 1 lipca upoważniony do obsługi konta bankowego). Decyzją Centralnej Komisji Wyborczej w Warszawie, 24 lipca 1993 r. został wyznaczony do zbierania podpisów poparcia kandydata na Senatora w Skierniewicach (jako swoista „nagroda” za kwestionowanie decyzji Andrzeja Kaźmierczaka z Rzeszowa przy ustalaniu kolejności list wyborczych w wyborach do parlamentu). Kandydował w wyborach do Sejmu w 1993 r., w Okręgu nr 38 Rzeszów (z 4 miejsca), uzyskał 2261 głosów i nie został wybrany. W marcu 1994 r. uczestnik obchodów 75-lecia śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie oraz w dniach 12 i 13 listopada uczestnik VIII Ogólnopolskiej Narady Aktywu. Na wniosek KPN RD Mielec z 18 lipca 1994 r. i decyzją Rady Miejskiej w Mielcu z sesji 27 lipca 1994 r., Ryszard Sokólski został mianowany na członka Komisji Porządku Prawnego i Samorządności. W latach 1994-1995 pełnił funkcję Zastępcy Kierownika KPN RD Mielec. Kandydował do samorządu Mielca w 1994 r. z ramienia Porozumienia Samorządowego Centroprawicy – nie został wybrany. Od 1 lipca do 31 grudnia 1996 r. zatrudniony był w Biurze Poselskim Andrzeja Kaźmierczaka w Mielcu, jako asystent poselski.

Był rozpracowywany od 9 listopada 1989 r. do 24 maja 1990 r. przez Wydz. III OKPP WUSW Rzeszów, w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania pod kryptonimem „Konfederaci” IPN-Rz-044/1115.

Marek Podolski

Podziel się na:
  • Print
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter