Powrót do Biogramy

Przybyło Piotr

Przybyło Piotr, urodzony 27 marca 1966 r. w Krakowie. W latach 1981-1986 kończy Technikum Mechaniczne w Mielcu w specjalności budowa płatowców, 1986-1987 uczęszczał do Wyższej Szkoły Oficerskiej w Dęblinie (nieukończona), 1987-1990 uczęszczał na Politechnikę Krakowską wydział mechaniczny (nieukończona). W latach 1986-1990 pracował w WSK „PZL-Mielec” jako elektromonter lotniczy, 1990-1991 właściciel sklepu wielobranżowego w Mielcu, od 1991 monter w Wykonawstwie Robót Telekomunikacyjnych Telekomunikacja Polska SA. Zaangażowany w podziemną działalność NSZZ „Solidarność”, kolporter prasy. W latach 1989-1990 współorganizator NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Lotniczym. Działacz niezależnego ruchu młodzieżowego. Współorganizował mielecką strukturę KPN 20 maja 1989 r. (patrz na historię KPN RD Mielec i dokumenty), wspólnie z Ryszardem Skórą, Ryszardem Sokólskim, Adamem Krawiec i Marią Krawiec (rodzeństwo z Wadowic Górnych), Anną Matuła, Markiem Koczanowskim oraz przedstawicielem władz KPN (Kierownictwo Akcji Bieżącej Kraków) Krzysztofem Styczyńskim – składali przed nim przysięgę. W KPN od 20 maja 1989 r. – wprowadzający Adam Krawiec. W okresie 24 września 1989 r. do 18 lipca 1990 r. członek kierownictwa KPN RD Mielec, odpowiedzialny za sprawy informacyjno-propagandowe (od 13 września 1990 r.) i gospodarcze (lata 1990-1992) oraz za sprawy organizacji „Strzelec”. W latach 1989-1992 redaktor „Przeglądu KPN” (teksty i rysunki). W 1990 r. kandydował z listy KPN do Rady Miejskiej w Mielcu – Okręg Nr 2 (uzyskał 93 głosy) – nie został wybrany. Aktywny uczestnik akcji okupacji budynku KM PZPR w Mielcu – był w składzie reprezentantów na rozmowy w imieniu KPN.

Był inwigilowany prawdopodobnie od 9 listopada 1989 r. w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia, tak wynika pośrednio z akt dotyczących Ryszarda Skóry IPN Rz 044/1115 k. 63 pod kryptonimem „Konfederaci”, za książką wydaną przez IPN w 2011 r. „Konfederacja Polski Niepodległej na drodze ku wolności” pod redakcją Michała Wenklara, str. 320, przypis 54

Marek Podolski

Podziel się na:
  • Print
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter

rysunki

wróć do treści historii KPN RD Mielec,