Powrót do Biogramy

Pieróg Bogusław

Pieróg Bogusław urodzony 22 września 1954 r. w Złotnikach, syn Marii i Kazimierza. Wykształcenie średnie techniczne, pracownik WSK „PZL-Mielec”, członek NSZZ „Solidarność” od 1980 r.

Organizuje struktury podziemne NSZZ „Solidarność” w WSK „PZL-Mielec” po ogłoszeniu stanu wojennego. W tym czasie wielu działaczy aresztowano i internowano. Szukał kontaktu wśród związkowców niższego szczebla. Po miesiącu ryzykownych starań dociera do z Tadeusza Kula (wydz. 43) i Stręk (OBR). Rozpoczyna z nimi współpracę tworząc strukturę podziemną zajmującą się organizowaniem pomocy materialnej dla zwolnionych z pracy, internowanych i ich rodzin oraz rozprowadzaniem prasy podziemnej. Z końcem maja 1982 r. zwolniony z pracy za namawianie do strajku. W marcu 1983 r. powraca do pracy w WSK „PZL-Mielec”. Ponownie szuka kontaktów. Za sprawą Stanisława Kurdziela, zostaje zaprzysiężony przez Stanisława Kalitę. Wraz z nim przysięgę złożyli Stanisław Kurdziel, Wiesław Moczulski, Marian Strycharz. Dla powiększania liczebności struktur sam odbiera przysięgę od: Andrzeja Obutelewicza, Walentego Dulik, Stanisława Pawlusiaka, Antoniego Niedzielskiego, Mazur (imię nieznane). Bibułę od Stanisława Kality odbierał osobiście lub przez zaprzysiężonych łączników. Latem 1988 r. powiększa struktury konspiracyjne o następne osoby: Adama Krawca, Janusza Smutek, Kazimierza Kos. Nawiązał kontakt i zorganizował spotkanie z działaczami zdelegalizowanej „Solidarności” i Duszpasterstwa Ludzi Pracy dekanatu mieleckiego. Spotkanie odbyło się w mieszkaniu ks. Tabisia w parafii Ducha Świętego (osiedle Borek). Owocem kilku takich spotkań było powołanie Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” WSK „PZL-Mielec” i OBR. Po majowych wyborach do władz związkowych, w 1989 r. został członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność? WSK PZL-Mielec i OBR SK (czynnie uczestnicząc w pracach). Z inicjatywy KIK, DLP, KO NSZZ „Solidarność” WSK „PZL-Mielec” i OBR SK – w dniach 4 i 5 kwietnia 1989 r. powstał Komitet Obywatelski, którego był współzałożycielem i uczestniczył w jego pracach przy organizowaniu strony społecznej w pierwszych wolnych wyborach do Sejmu i Senatu. Był w poczcie sztandarowym 13 stycznia 1991 r. podczas poświęcenia sztandaru NSZZ „Solidarność” WSK „PZL-Mielec”, w kościele św. Mateusza w Mielcu.

W 2005 r. otrzymuje z IPN w Rzeszowie pierwsze dokumenty, w tym uznającego go jako osobę pokrzywdzoną oraz dotyczące inwigilacji przez SB i tajnych współpracowników SB.

Uhonorowany Statuetką Gdańskich Krzyży w 25 rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”. Jego sylwetka zamieszczona została w internetowym katalogu IPN.

Marek Podolski

Podziel się na:
  • Print
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter