Powrót do Biogramy

Matuła Anna

Matuła Anna Emilia, urodzona 6 kwietnia 1951 r. w Mielcu. Wykształcenie średnie muzyczne, członkini zespołu „Rzeszowiacy” w Mielcu, w okresie 1977-1986 pracowała jako nauczycielka w Państwowej Szkole Muzycznej w Mielcu (zwolniona z przyczyn politycznych), właścicielka zakładu fotograficznego „Foto-Jaga” w Mielcu. Działaczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Mielcu. Współorganizowała mielecką strukturę KPN 20 maja 1989 r. (patrz na historię KPN RD Mielec i dokumenty), wspólnie z Ryszardem Skórą, Ryszardem Sokólskim, Adamem Krawiec, Marią Krawiec, Piotrem Przybyło, Markiem Koczanowskim oraz przedstawicielem władz KPN (Kierownictwo Akcji Bieżącej Kraków) Krzysztofem Styczyńskim – składali przed nim przysięgę. W KPN od 11 listopada 1989 r. – wprowadzający Ryszard Skóra i Adam Krawiec. W okresie od 23 listopada 1989 r. do 18 lipca 1990 r. oraz od 11 czerwca 1992 r. członek kierownictwa KPN RD Mielec, odpowiedzialna za funkcjonowanie łączności i skarbnik. Podczas pierwszej wizyty Leszka Moczulskiego w Mielcu – 7 listopada 1989 r. oraz drugiej wizyty 6 września 1990 r., aktywnie uczestniczyła w rozmowach. Od 31 lipca 1990 r. była Kierownikiem GP KPN „Mielec-III”. W 1990 r. kandydowała z listy KPN do Rady Miejskiej w Mielcu – Okręg Nr 1 (uzyskała 36 głosów) oraz w 1994 r. z listy Porozumienia Samorządowego Centroprawicy – nie została wybrana. Kandydowała też w wyborach do Sejmu w 1993 r., w Okręgu nr 38 Rzeszów z 7 miejsca listy KPN i podczas głosowania 19 września 1993 r. uzyskała 1096 głosów – nie została wybrana. Od 8 września 1994 r. do 1995 r. pełniła funkcję Kierownika KPN RD Mielec. Aktywna uczestniczka akcji okupacji budynku KM PZPR w Mielcu – była w składzie reprezentantów na rozmowy w imieniu KPN.

Była inwigilowana prawdopodobnie od 9 listopada 1989 r. w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia, tak wynika pośrednio z akt dotyczących Ryszarda Skóry IPN Rz 044/1115 k. 63 pod kryptonimem „Konfederaci”, za książką wydaną przez IPN w 2011 r. „Konfederacja Polski Niepodległej na drodze ku wolności” pod redakcją Michała Wenklara, str. 320, przypis 54.

Marek Podolski

Podziel się na:
  • Print
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter