Powrót do Biogramy

Krawiec Adam

Krawiec Adam, urodzony 3 kwietnia 1961 r. w Wadowicach Górnych, syn Stanisława i Janiny z domu Padykuła (porównaj z publikacją „WHO is WHO w Polsce” wydanie 10 z 2011 r., str. 1878). W latach 1976-1979 kończy Zasadniczą Szkołę Przyzakładową w Mielcu, 1979-1982 ukończył Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Ropczycach. W latach 1982-1983 referent w Banku Spółdzielczym w Wadowicach Górnych. Od ostatniego kwartału 1983 r. monter kotłów wysokoprężnych i turbin w Kombinacie Metalurgicznym „Huta im. Lenina” w Krakowie. Od stycznia 1984 r. do grudnia 1985 r. służba wojskowa w pułku inżynieryjno-budowlanym w Bochni. Od stycznia 1986 r. do stycznia 1990 r. monter płatowców i śmigłowców w WSK „PZL-Mielec” w Mielcu. Od 1988 r. student na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (system zaoczny), od 1 kwietnia 1993 r. podinspektor do spraw podatkowych w Urzędzie Gminy w Wadowicach Górnych. Przez 3 lata bezrobotny. Przez pewien okres handlował z kolegą po bazarach. Studiował także na Politechnice Rzeszowskiej – wydział zaoczny zarządzania i marketingu (2 lata) oraz Wyższej Szkole Gospodarki i Zarządzania w Mielcu – wydział zaoczny ekonomii i zarządzania, specjalność: gospodarka regionalna i turystyka (patrz na galerię).

Działalność społeczną rozpoczął już w szkole średniej w 1981 r. jako współzałożyciel i przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Uczniowskiego „Świt”, działającego na terenie szkół rolniczych Ropczyc i Łańcuta. W tym czasie wstąpił też do młodzieżówki KPN. Działacz w środowiskach duszpasterskich od 1986 r. na terenie województw rzeszowskiego i tarnowskiego. Był współzałożycielem Apostolskiej Wspólnoty Parafialnej „Solidarni” przy parafii św. Anny w Wadowicach Górnych oraz od 25 kwietnia 1989 r. Gminnego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Wadowicach Górnych – przewodniczył obydwu tym organizacjom (w GKO „S” wraz z Józefem Zięba, Antonim Kowalskim i Stefanem Midura). Ich działalność to przede wszystkim kolportaż i akcje plakatowe – te drugie szczególnie w okresach rocznic i świąt państwowych (np. w rocznicę Sierpnia wymalowanie czerwoną farbą ogromnych haseł „solidarnościowych” na kilku głównych drogach na terenie gminy). Potem ich działalność wzbogaciła się o organizowanie dla mieszkańców pielgrzymek religijnych i patriotycznych – np. Pielgrzymki Świata Pracy i Pielgrzymki Rolnicze do Częstochowy, wyjazdy na grób Ks. Jerzego Popiełuszki do Warszawy, na patriotyczne uroczystości organizowane przez ks. Jancarza w krakowskich Mistrzejowicach.

Od 1987 r. do maja 1989 r. początkowo działacz podziemnej struktury NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Lotniczym WSK „PZL-Mielec” w Mielcu (za wprowadzeniem przez Bogusława Pieróg, zajmował się między innymi poligrafią i kolportażem), później współorganizator i członek Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” WSK „PZL-Mielec” i OBR SK. W kwietniu 1989 r. współorganizator Okręgowego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Mielcu. W majowych wyborach 1989 r. do władz związkowych w WSK „PZL-Mielec”, wybrany kolejno na przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rewizyjnej, członka Komisji Oddziałowej Zakładu Lotniczego, członka Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” WSK „PZL-Mielec” i OBR SK (funkcja to m.in. protokolant posiedzeń KZ). Dnia 24 sierpnia 1989 r. z powodu nieakceptowania polityki prowadzonej przez funkcyjnych działaczy Komisji Zakładowej, jak również z powodu przyczynienia się „Solidarności” do wyboru gen. Jaruzelskiego na Prezydenta ” rezygnuje ze wszystkich funkcji związkowych i wycofuje się z czynnej pracy w strukturach „Solidarności”. W latach 1988-1989 współorganizator i działacz podziemnej struktury NSZZ RI „Solidarność” w Wadowicach Górnych (wydawano także biuletyn „Wiadomości” i „Świat Pracy„). Współorganizator sieci informacyjnej NSZZ RI „Solidarność” Ziemi Tarnowskiej. Odpowiedzialny za wydawanie i redagowanie Biuletynu Informacyjnego Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” pt. „Ziemia Tarnowska”. Do czerwca 1989 r. szef z jednej z dwu podziemnych drukarni działających na pograniczu województw rzeszowskiego i tarnowskiego (drugą była drukarnia Stanisława Kality z Trzciany).

Członek Konfederacji Polski Niepodległej od 20 maja 1989 r. – wprowadzającym był Krzysztof Styczyński (Kierownictwo Akcji Bieżącej Kraków). Współorganizował mielecką strukturę KPN (patrz na historię KPN RD Mielec i dokumenty), wspólnie z Ryszardem Skórą, Ryszardem Sokólskim, Marią Krawiec (siostra), Piotrem Przybyło, Anną Matuła, Markiem Koczanowskim oraz przedstawicielem władz KPN Krzysztofem Styczyńskim – składali przed nim przysięgę. Wprowadzał do mieleckiego KPN: Annę Matuła, Marzenę Drabik, Józefa Kamudę, Krzysztofa Goławskiego, Mirosława Janczar, Fryderyka Kapinosa, Kazimierza Kos, Grzegorza Lizakowskiego, Piotra Przybyło, Janusza Smutek. Był dysponentem konta bankowego od 1990 r. Współorganizator i aktywny uczestnik akcji okupacji budynku KM PZPR w Mielcu. Pełnił kolejno funkcje: od 27 września 1989 r. do kwietnia 1991 r. – Zastępca Kierownika Rejonu Działania KPN Mielec (odpowiedzialny za politykę kadrową, prowadzący ewidencję organizacji), od 6 czerwca 1990 r. – Kierownik GD KPN Wadowice Górne, od kwietnia 1991 r. do 28 maja 1993 r. – Kierownik Rejonu Działania KPN Mielec (rezygnację złożył 5 października 1992 r. i pozostał na funkcji do czasu Zjazdu), od 28 maja 1993 r. – Zastępca Kierownika Rejonu Działania KPN Mielec (odpowiedzialny za politykę kadrową), od 27 września 1989 r. do 1992 r. – Redaktor Naczelny pisma organizacyjnego „Przegląd KPN„, od 1993 r. do 21 maja 1994 r. – Szef Tarnowskiego Okręgu KPN. Uczestnik na I Zjeździe KPN w Kolbuszowej, w 1990 r. Uczestnik – z ramienia KPN RD Mielec – w wielu naradach i konferencjach organizowanych przez władze zwierzchnie KPN. Dnia 5 października 1992 r. rezygnuje z funkcji Kierownika KPN RD Mielec, motywując to swoim bezrobociem i poszukiwaniem pracy na terenie województwa tarnowskiego. Od 18 marca 1992 r. do 30 maja 1993 r. powołany przez posła Zygmunta Łenyka na pełnomocnika do spraw poselskich, na teren Mielca i sąsiadujących gmin. Uczestnik uroczystego odsłonięcia 4 lipca 1993 r. pomnika gen. Władysława Sikorskiego w Tuszowie Narodowym. Od 29 lipca 1993 r. przeniesiony z KPN RD Mielec do dyspozycji Szefa Operacyjnego Sztabu Wyborczego Okręgu Tarnów (jako swoista „nagroda” za kwestionowanie decyzji A. Kaźmierczaka z Rzeszowa przy ustalaniu kolejności list wyborczych w wyborach do parlamentu). Dnia 1 września 1995 r. został wyróżniony Srebrną Odznaką za zasługi na rzecz KPN.

Podczas pierwszej wizyty Leszka Moczulskiego w Mielcu – 7 listopada 1989 r. oraz drugiej wizyty 6 września 1990 r., aktywnie uczestniczył w spotkaniach, rozmowach i w oprowadzaniu gościa po Mielcu (patrz na galerię fotografii).

Kandydował (bez powodzenia) z list KPN do Sejmu RP w 1991 r. – Okręg wyborczy w Rzeszowie uzyskując 1337 głosów i w 1993 r. – Okręg wyborczy nr 46 w Tarnowie uzyskując 1842 głosy. Podczas wyborów samorządowych w 1994 r. został wybrany na radnego Rady Gminy Wadowice Górne na kadencję 1994-1998 oraz w drugich wyborach w 1998 r. został wybrany radnym Rady Powiatu Mieleckiego na kadencję 1998-2002. Nominowany 16 czerwca 1998 r. na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminnej Akcji Wyborczej Solidarność w Wadowicach Górnych. Rozprowadzano wówczas biuletyny AWS z rejonów ościennych: biuletyny „AWS Ziemi Mieleckiej” z Mielca, „Głos Powiśla” z Dąbrowy Tarnowskiej, „Z Prawej Strony” z Rzeszowa. W latach 2001-2002 pełnił funkcje sekretarza Zarządu Powiatowego RS AWS w Mielcu, był także delegatem na Zgromadzenie Regionalne RS AWS w Rzeszowie.

W 1993 roku, wraz z przyjaciółmi, powołuje Fundusz Misyjny, którego celem było między innymi organizowanie pomocy finansowej i rzeczowej dla przebywającego na placówce misyjnej w RPA kolegi, ks. Mariana Midury. Działalność Funduszu szybko osiągnęła rangę ponadlokalną, a najbardziej spektakularnym działaniem były coroczne festyny charytatywne na rzecz misji i polskich misjonarzy. Przez 10 lat był Prezesem tego Funduszu. Od 17 lipca 2009 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Klubu Gier Logicznych „Szarotka” Wadowice Górne.

Był inwigilowany prawdopodobnie od 9 listopada 1989 r. w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia, tak wynika pośrednio z akt dotyczących Ryszarda Skóry IPN Rz 044/1115 k. 63 pod kryptonimem „Konfederaci”, za książką wydaną przez IPN w 2011 r. „Konfederacja Polski Niepodległej na drodze ku wolności” pod redakcją Michała Wenklara, str. 320, przypis 54.

Marek Podolski

Podziel się na:
  • Print
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter