Powrót do Biogramy

Bąk Kazimierz

 

Bąk Kazimierz syn Józefa urodzony 28 lutego 1949 r. w Górkach w gminie Borowa w pow. mieleckim – aktualnie również tu zamieszkały. Specjalność zawodowa wyuczona: hydrogeologia i wiertnictwo w poszukiwaniu wody. Pierwsze doświadczenia opozycyjne i zapoznawcze z SB zdobywał podczas nauki w Krakowie w 1966 roku kiedy to wraz z grupą rówieśników, został wywieziony za miasto na „wycieczkę” aby uniemożliwić uczestniczenie w uroczystych obchodach 1000-lecia Chrztu Polski. W 1967 roku, zaliczył areszt domowy w akademiku za udział w protestach studenckich. W roku następnym był przesłuchiwany na komendzie milicji przy ul. Batorego w Krakowie za szczegółowy opis przemarszu wojsk tzw. radzieckich przez północną Polskę podczas inwazji na Czechosłowację – odbywał w tym czasie staż zawodowy w Bydgoszczy i dużo podróżował. Pracował zawodowo w Bydgoszczy, Warszawie, Mielcu i Bielsku-Białej. Od 1976 roku prowadził własną działalność gospodarczą, jako rzemieślnik i handlowiec. W 1979 roku odkupił od Skarbu Państwa rodzinne gospodarstwo rolne skonfiskowane po wojnie jego dziadkom przez aparat bezpieczeństwa PRL i osiedlił się ponownie w miejscu urodzenia (patrz na galerię).

W 1980 roku aktywnie włącza się w działalność opozycyjną w strukturach NSZZ RI „Solidarność”, zostając 16 lipca 1981 r. pierwszym przewodniczącym Koła Wiejskiego i delegatem na Zjazd Gminny, w swojej miejscowości Górki oraz doradcą i wiceprzewodniczącym Zarządu Gminnego w Borowej. Czynnie uczestniczy w tworzeniu kolejnych organizacji wiejskich na terenie gminy, wraz z takimi działaczami jak Stanisław Pieróg, Kazimierz Drozdowski, Bolesław Przygoda z Borowej, Piotr Polak, Antoni Działo z Glin Małych, Andrzej Matusiak z Gawłuszowic, Zdzisław Miłoś z Górek, Stanisław Kalita z Trzciany, Janusz Kopera z Białego Boru. Kolportowano różne publikacje m.in. „Serwis Informacyjny”, „Solidarność Wiejska”, „Solidarność Zwycięży”, „Wieś Rzeszowska”. Współorganizuje i czynnie uczestniczy w strajku okupacyjnym Urzędu Gminy w Czerminie, dowożąc na oczach SB swoim samochodem dostawczym ludzi, żywność, koce, itp. Podczas trwania strajku podtrzymuje zebranych na duchu, wygłasza prelekcje i pogadanki, obsługuje telex, kontaktując się z innymi strajkującymi ośrodkami. W pierwszych godzinach stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. zatrzymany i przesłuchiwany przez patrol ZOMO w pobliżu swojego miejsca zamieszkania szczęśliwie uniknął internowania. W okresie stanu wojennego szykanowany przez SB w Mielcu oraz lokalnych funkcjonariuszy milicji i ORMO nie zaprzestał działalności opozycyjnej. W styczniu lub lutym 1981 r., zatrzymany na 24 godz w Katowicach w pobliżu Kopalni Wujek. Ideowo utożsamia się z „Solidarnością Walczącą” zawsze pozostając zwolennikiem bezkompromisowej walki z komunistycznym systemem. W latach późniejszych współpracuje z Januszem Koperą w opozycyjnych działaniach „Solidarności Walczącej”.

W 1997 roku zostaje wybrany radnym powiatu mieleckiego z terenu gmin Borowa, Czermin, Gawłuszowice kandydując z ugrupowania Akcja Wyborcza Solidarność. Wyróżniony za aktywność, podczas czteroletniej kadencji był m.in inicjatorem wraz z Leszkiem Midurą, likwidacji sowieckiego pomnika stojącego do chwili obecnej przed siedzibą starostwa powiatowego w Mielcu. W tym okresie za wynagrodzenie (dietę) radnego samodzielnie wydaje opozycyjny do pozostałych po PRL układów w strukturach władz gminnych i powiatowych miesięcznik pt. „Samorządowy Serwis Informacyjny„, będąc jednocześnie jego jedynym redaktorem (do tej pory cała mielecka prawica, czyli wszelkiej maści radni, posłowie i senatorowie nie zdobyli się na podobny wyczyn). W realiach politycznych gminy Borowa i nie tylko z powodu treści zawartych w wymienionej publikacji staje się dla popłuczyn po PRL, wrogiem publicznym nr 1. Konsekwencją są tysiące oszczerczych ulotek rozrzucanych nocami po terenie całej gminy Borowa, telefony z pogróżkami i inne szykany. Wszystko to ma miejsce 10 lat po tzw. transformacji ustrojowej, kiedy to podobno skończył się w naszym szczęśliwym kraju komunizm. W kolejnej kadencji zostaje wybrany delegatem do Podkarpackiej Izby Rolniczej i pełni tą funkcję do kadencji następnej. W wyborach samorządowych w 2010 roku kandyduje z ramienia PiS do Sejmiku Podkarpackiego, nie zostaje jednak wybrany otrzymując ok. 2000 głosów. W wyborach samorządowych w 2014 roku kandydat KW Prawo i Sprawiedliwość do Rady Powiatu Mieleckiego – otrzymał 393 głosów i nie został wybrany.

Pasjonat budowy (spływów) czółen z topoli i pszczelarstwa.

Uczestnik obchodów i manifestacji w:

 • 28 rocznicę Duszpasterstwa Rolników (luty 2006 r.),
 • 25 rocznicy śmierci ks. Jerzego Popiełuszki w Trzcianie (18 października 2009 r.),
 • 91 rocznicę Odzyskania Niepodległości w Sędziszowie Małopolskim (listopad 2009 r.),
 • 30 rocznicą Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich w Rzeszowie (luty 2011 r.),
 • 29 rocznicę powstania „Solidarności Walczącej” w Rzeszowie (14 maja 2011 r.) – zostaje odznaczony krzyżem „Solidarności Walczącej”. Ordery wręczał przywódca „Solidarności Walczącej” – Kornel Morawiecki (wywiad ze stycznia 2013 r.),
 • W Mielcu przed budynkiem Sądu Rejonowego podczas otwarcia budynku Sądu przez ministra sprawiedliwości K. Kwiatkowskiego (20 czerwca 2011 r.),
 • III Ogólnopolski Marsz w obronie TV Trwam „Obudź się Polsko” (wrzesień 2012 r.),
 • 30 Rocznicy powstania Duszpasterstwa Rolników Indywidualnych i Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników w Krasiczynie (9 grudnia 2012 r., patrz na wywiad z Józefem Broniszewskim współzałożycielem DRI).


Marek Podolski

uzupełnienie z 2014-12-01 22:18:19

Podziel się na:
 • Print
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter

29 rocznica Solidarności Walczącej

wróć do treści: K. Bąka, J. Kopery, J. Draguła, J. Kogut, J. Warczaka, galerii nr 1.

30 lat porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich

wróć do treści: K. Bąka, J. Warczaka, J. Kopery

30 rocznica Duszpasterstwa Rolników i OKOR

wróć do treści: Kazimierza Bąka,

91 Rocznica Odzyskania Niepodległości

wróć do treści: Kazimierza Bąka, Janusza Kopery,

dokumenty osobiste

III Marsz w obronie TV Trwam

wróć do tekstu

manifestacje

wróć do treści: Kazimierza Bąka,

NSZZ RI Solidarność Borowa

NSZZ RI Solidarność Górki

pasjonat – czółna

wróć do tekstu: Topolowe czółna,

pasjonat – pszczelarstwo

pasjonat – spływy

wróć do treści: Topolowe czółna,

Porozumienie Rzeszowsko-Ustrzyckie

wróć do treści: Strajk w UG Czermin, J. Kopery

publikacje opozycyjne

Samorządowy Serwis Informacyjny