Lip 10 2014

Rządowe profilowanie bezrobotnych

Wiemy, że rząd chce profilować osoby bezrobotne, ale na jakiej zasadzie? Fundacja Panoptykon dotarła do kwestionariusza, który ma do tego posłużyć. Co ciekawe, ministerstwo nie chciało publikowania dokumentu. W pomyśle profilowania bezrobotnych chodzi o to, że jeśli stracisz pracę, urzędnik będzie decydował o przypisaniu Ciebie do jednej z trzech grup petentów. Od tego, do której grupy trafisz, będzie zależała pomoc. Szczegóły w tekście pt. Stracisz pracę, urzędnik przypnie Ci etykietkę.

Samo profilowanie bezrobotnych nie musi być złe, ale pomysł naszego rządu ma poważne wady. Nie wiemy dokładnie, jakie dane będą brane pod uwagę przy profilowaniu bezrobotnych. Nie przewidziano też możliwości odwołania się od decyzji urzędnika przesądzającej o przyporządkowaniu bezrobotnego do określonej kategorii. Wszystko to sprawia, że „etykietowanie” bezrobotnych będzie nieprzejrzyste, bezlitosne, w 100% zależne od widzimisię urzędnika.

Pomysłowi profilowania bezrobotnych uważnie przyglądała się Fundacja Panoptykon, która postanowiła dowiedzieć się więcej. Fundacja złożyła wniosek o dostęp do informacji publicznej, prosząc o kopię „Kwestionariusza do profilowania pomocy dla osoby bezrobotnej”.

Fundacja dostała kopię dokumentu, ale… wraz z prośbą o jego nieupowszechnianie (zob. kopię tej prośby). Takie rzeczy dzieją się tylko w Polsce. Urzędnicy nie chcą, aby obywatele mieli dostęp do informacji publicznej. Muszą odpowiedzieć na wniosek, więc odpowiadają, ale proszą, by tego nie ujawniać. To jest smutne.

Skąd prośba o nieupublicznianie? „Resort pracy argumentował, że bezrobotni będą „uczyć się” odpowiedzi, co doprowadzi do tego, że profilowanie będzie nierzetelne i w konsekwencji bezrobotni będą otrzymywali źle dopasowany rodzaj pomocy” – czytamy na stronie Fundacji Panoptykon.

Panoptykon mimo wszystko opublikował dokument na swojej stronie. Fundacja jest zdania, że informacja publiczna nie może być „tylko dla wybranych”.Poza tym – zdaniem fundacji – nie powinno się traktować przepytywania obywatela jak jakiegoś egzaminu. Proces profilowania będzie lepszy właśnie wówczas, jeśli będzie przejrzysty. Czy jest coś złego w tym, że obywatel na spokojnie zastanowi się nad pytaniami, zanim usiądzie przed (nie zawsze sympatycznym) urzędnikiem?

Oto pytania zawarte w „Kwestionariusz do profilowania pomocy dla osób bezrobotnych”:

1. Wiek bezrobotnego.

2. Płeć bezrobotnego.

3. Poziom wykształcenia bezrobotnego.

4. Doświadczenie zawodowe bezrobotnego w ciągu ostatnich 5 lat.

5. Znajomość języków obcych przez bezrobotnego.

6. Stopień niepełnosprawności bezrobotnego.

7. Czas pozostawania bez pracy bezrobotnego.

8. Ile razy w ciągu 5 ostatnich lat bezrobotny odmówił oferowanej przez urząd pracy propozycji pomocy, przerwał inną formę pomocy lub nie stawił się?

9. Czy bezrobotny posiada aktualne uprawnienia zawodowe potwierdzone odpowiednimi dokumentami?

10. Czy bezrobotny posiada umiejętności zawodowe?

11. Miejsce zamieszkania pod względem oddalenia od potencjalnych miejsc pracy.

12. Czy ma Pan/Pani możliwość dojazdu do pracy (w tym do pracy w systemie zmianowym oraz w weekendy)?

13. Proszę wskazać przyczyny utrudniające Pani/Panu podjęcie pracy?

14. Jak Pan/Pani sądzi czy w najbliższym czasie samodzielnie znajdzie Pan/Pani pracę?

15. Co jest głównym powodem Pana/Pani rejestracji w urzędzie pracy?

16. Czy szuka lub szukał Pan/Pani samodzielnie pracy?

17. Czy w ciągu ostatniego miesiąca przygotowywał/ła Pan/Pani samodzielnie dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny)?

18. Co jest Pan/Pani w stanie zrobić w celu zwiększenia swoich szans na podjęcie pracy?

19. Mając do wyboru podjęcie pracy za minimalne wynagrodzenie lub pozostawanie bez pracy co by Pan/Pani wybrał/a?

20. Jak często jest Pan/Pani gotów/owa kontaktować się z urzędem pracy?

21. Co poza uzyskaniem dochodu skłania Pana/Panią do podjęcia pracy?

22. Od kiedy może Pan/Pani podjąć pracę?

23. Czy posiadając ubezpieczenie zdrowotne z innych źródeł/z innego tytułu zarejestrowałby/ałaby się Pan/Pani w urzędzie pracy?

24. Jakie ma Pan/Pani możliwości kontaktu z urzędem pracy i potencjalnymi pracodawcami?

Kopię kwestionariusza w formacie PDF znajdziesz TUTAJ.

Marcin Maj

Za „Dziennik Internautów„.

p.s.

W uzupełnieniu wpis „Jak bezrobotni są profilowani?„.

Podziel się na:
  • Print
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter