Sie 16 2013

Kalendarium społecznego sprzeciwu w Mielcu

1 do 5 lipca 1980 r. – Strajk w WSK „PZL-Mielec” na zapowiedziane przez rząd komunistyczny PRL podwyżki cen niektórych gatunków mięs i wędlin, w tym przetworów mięsnych w bufetach i stołówkach pracowniczych. Uczestniczyło około: 270 osób (1 lipca), 2 tysiące osób na 9 wydziałach produkcyjnych (2 lipca), 300 osób (3 i 4 lipca), 200 osób (5 lipca).

4 do 5 września 1980 r. – Strajk w WSK „PZL-Mielec” i OBR w sprawie uznania nowych związków zawodowych i podwyżki płac o 2 tysiące złotych. Uczestniczyło około: 3200 osób (4 września) i 8500 osób (5 września).

7 września 1980 r. – Powstanie Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Mielcu. Rozmowy z MKS podjął członek Sekretariatu KC PZPR Zbigniew Zieliński i wiceminister przemysłu maszynowego Krzysztof Kuczyński. W wyniku negocjacji podpisano 8 września 1980 r. porozumienie, w którym strona partyjno-rządowa uznała prawo do tworzenia wolnych związków zawodowych oraz prawo do strajku, obiecano spełnienie żądań ekonomicznych.

5 listopada 1980 r. – Strajk w WSK „PZL-Mielec” z powodu niezarejestrowania NSZZ „Solidarność”. W tym dniu przybył do WSK „PZL-Mielec” Antoni Kopaczewski jako przedstawiciel MKZ Rzeszów. Poinformował, że jeżeli dojdzie do usztywnienia stanowiska władz w sprawie wniesienia przez Sąd Najwyższy poprawek do statutu „Solidarności”, to 12 listopada 1980 r. „Solidarność” ogłosi strajk generalny.

18 listopada 1980 r. – Powołano Tymczasową Komisję Koordynacyjną Komitetów Założycielskich NSZZ „Solidarność” Rejonu Mieleckiego.

21 listopada 1980 r. – Powołano Komisję Porozumiewawczą Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

27 stycznia 1981 r. – Strajk okupacyjny w WSK „PZL-Mielec”.

24 do 30 listopada 1981 r. – Strajk okupacyjny NSZZ RI „Solidarność” Urzędu Gminy w Czerminie.

14 grudnia 1981 r. – Strajk w WSK „PZL-Mielec”. Uczestniczyło około 3000 osób na pierwszej zmianie i 600 osób na drugiej zmianie.

15 grudnia 1981 r. – Strajk w WSK „PZL-Mielec”. Uczestniczyło rano około 1200 osób. Strajk został szybko przerwany po interwencji komisarza wojskowego.

16 grudnia 1981 r. – WSK „PZL-Mielec” przerwano o godzinie 12 na krótko pracę w celu uczczenia pamięci ofiar Grudnia ’70.

18 grudnia 1981 r. – WSK „PZL-Mielec” kilkuminutowa przerwa w pracy na niektórych wydziałach z inicjatywy działaczy „Solidarności” dla uczczenia poległych i rannych po pacyfikacji 16 grudnia 1981 r. Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach.

6 stycznia 1982 r. – WSK „PZL-Mielec” część pracowników na wydziale W-68 przypięła sobie do ubrań czarne wstążki na znak protestu przeciwko represjom wobec „Solidarności”.

13 kwietnia 1982 r. – WSK „PZL-Mielec” 5 minutowe wstrzymanie pracy ponad połowy załogi.

3 maja 1982 r. – WSK „PZL-Mielec” manifestacja pod bramą główną.

13 maja 1982 r. – WSK „PZL-Mielec” 15 minutowy strajk. Członek WRON gen. Mieczysław Oliwa będąc w WSK Mielec 19 maja, wezwał do oczyszczenia załogi z „elementów niepewnych”. Dyrekcja zwolniła 327 pracowników, których potem specjalna komisja weryfikacyjna przyjmowała z powrotem do pracy, lecz na zmienionych gorszych warunkach. Ostatecznie 84 osoby pozbawiono pracy, z tego 12 dyscyplinarnie, 371 otrzymało kary regulaminowe, 57 odwołano ze stanowisk.

26 października 1988 r. – Powstanie Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” WSK „PZL-Mielec” z inicjatywy KIK i DLP.

 

Podziel się na:
  • Print
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter