Wrz 14 2017

Koronacja Obrazu Matki Bożej Chorzelowskiej Królowej Rodzin

W sobotę, 9 września 2017 r., w Chorzelowie odbyło się historyczne wydarzenie dla diecezji tarnowskiej – koronacja obrazu Matki Bożej Królowej Rodzin. Uroczystej Mszy świętej połączonej z obrzędem koronacji przewodniczył metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc. Uroczystości koronacji obrazu odbyły się na placu obok kościoła. Korony dla Matki Bożej i Dzieciątka Jezus przygotowano dzięki czcicielom, którzy składali złote wota, dziękując za wyproszone łaski. Kult rozwija się od lat i obrzęd nałożenia koron jest jego dopełnieniem.

 

Parafia powstała w drugiej połowie XIII wieku jako fundacja rycerska. Pierwsze wzmianki o parafii pojawiają się w 1326 r. Przez ponad dwa wieki parafia rozwijała się do momentu, kiedy biskup krakowski w 1526 r. zniósł parafię i utworzył z niej tzw. „wieczystą wikarię” parafii w Mielcu. Taki stan trwał do roku 1854, kiedy bp tarnowski Józef Alojzy Pukalski przywrócił kościołowi w Chorzelowie prawa parafii. Neogotycki kościół zbudowany z cegły z użyciem kamienia do detali architektonicznych pw. Wszystkich Świętych, został wybudowany na miejscu dawnego drewnianego kościółka, w latach 1905–1907 z fundacji rodziny Tarnowskich. Trójnawowy z transeptem o prosto zakończonych ramionach i węższym prezbiterium, zamkniętym trójbocznie. Po bokach prezbiterium dwie przybudówki zakrystyjne. Od frontu fasada zwieńczona trójkątnym szczytem z masywną wieżą od południa i wieżyczką schodową od północy. Wieża kwadratowa, nakryta ostrosłupowym hełmem z kamienną rzeźbą Chrystusa Ukrzyżowanego ponadnaturalnej wielkości na ścianie frontowej w górnej kondygnacji. Wieżyczka schodowa nakryta dachem ostrosłupowym zwieńczona metalowym kwiatonem. Na zewnątrz kościół opięty przyporami i obwiedziony gzymsami kostkowymi i fryzami. Ponadto ozdobiony bogatym detalem architektonicznym neogotyckim, m.in. oknami z rozetami maswerkowymi w fasadzie frontowej i ścianach szczytowych transeptu. Dachy dwuspadowe, nad ramionami transeptu trójspadowe, na skrzyżowaniu naw neogotycka wieżyczka na sygnaturkę z latarnią. Prezbiterium, nawa główna i transept nakryte sklepieniami gwiaździstymi, nawy boczne nakryte sklepieniami krzyżowymi. Tęcza, arkady transeptu i arkady międzynawowe ostrołukowe. Na osi prezbiterium portal prowadzący do krypty grobowej rodziny Tarnowskich, usytuowanej pod prezbiterium. Polichromia figuralna i ornamentalna wykonana przez Ludwika Czajkowskiego w 1956 r. Wnętrze częściowo pochodzące z poprzedniego kościoła. Ołtarz główny barokowy z około 1637 r., odnowiony i uzupełniony w 1938 r. z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem tzw. Matki Bożej Chorzelowskiej, będącym kopią cudownego obrazu z Dzikowa z przełomu XVII/XVIII w. Ołtarze boczne, dwa barokowe z XVII w., jeden późnobarokowy z około 1700 r. z barokowymi obrazami z XVIII w.: św. Karola Boromeusza, św. Teresy z Avilla ponadto rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego, barokowa z XVIII w. Organy 26-głosowe wykonane w 1960 r. przez firmę Wacława Biernackiego z Krakowa. Chrzcielnica barokowo-klasycystyczna z 1. poł. XIX w. Ambona neoromańska, z płaskorzeźbami odlanymi z brązu na zewnętrznej ścianie kosza, wykonana przez Stefana Zbigniewicza w 1939 r. Rzeźby: MB z Dzieciątkiem, gotycka z 1. poł. XV w.; 2. Chrystus Zmartwychwstały, późnobarokowa z XVIII w.; 3. krucyfiks późnobarokowy z XVIII w. Epitafium Wysockiego (zm. w 1834) i jego siostry Tekli Wysockiej (zm. w 1839) wykonane z fundacji Elżbiety z Wysockich Tarnowskiej. Dwa dzwony gotyckie, pierwszy mały z napisem minuskułowym z 1485 r. oraz trzema reliefowymi plakietkami z Ukrzyżowaniem, drugi większy również z XV w. Pozostałe trzy dzwony zostały odlane w 1966 r.

W 1938 r. obraz Matki Bożej stał się on jednym z głównych ozdobień ołtarza. W niewyjaśnionych okolicznościach obraz później usunięto z kościoła. W 1975 r. odkryto zapomniany obraz Matki Bożej Dzikowskiej w przydrożnej kaplicy. Po odnowieniu został zatwierdzony do kultu aktem intronizacji 8 września 1978 r. W czasie listopadowej Pielgrzymki Rolników Ekologicznych 2006 roku na Jasnej Górze Matka Boska Chorzelowska – Królowa Rodzin została Patronką Rolników Ekologicznego Bożego Rolnictwa. W 2008 roku dekretem biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca, kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych w Chorzelowie podniesiono do godności Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin. Wizerunek Świętej Rodziny uciekającej z Egiptu został namalowany prawdopodobnie w dobie renesansu. Autor tego dzieła niestety nie jest znany. Maryja trzyma na prawym ramieniu Jezusa, a Dzieciątko podaje Matce dwie róże – białą i czerwoną. Święta Rodzina spogląda na stół, na którym zostały przedstawione motywy eucharystyczne: kłosy zboża, kiście winogron oraz jabłka i ptaki.

Za TV Trwam

p.s.

Spisałem indeks chrztów, małżeństw, zgonów tej parafii z lat 1811-1860 – jest dostępny tutaj oraz w portalu Genalodzy.pl w wyszukiwarce Geneteki – tutaj.

Podolski Marek

2017-09-14 09:43:16

Podziel się na:
  • Print
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter